मंगलबार हनुमानको पूजा किन गरिन्छ, पूजा गर्नुका यस्ता फाईदा

मान्य’ताका अनुसार मंग’लबारको सम्बन्ध मंगल ग्रहसँग हुन्छ ।यस दिन’लाई हनुमान जीको दिन पनि भनिन्छ । यस दिनलाई मं’गलको उर्जा पनि मानिन्छ । संकटको स’मयमा मानिसको उर्जा हानी हुने गर्छ । सोही मान्य’ताका अनुसार यस दिन हनु’मानलाई प्रशन्न पार्ने काम गरिन्छ ।

मंग’लबारका दिन के गर्ने ?
मंग’लबार अवश्य राम मन्दिर जानुहोस् । मं’गलबार हनुमा’नजीको दर्शन गर्दा मानि’समा नयाँ उर्जा पैदा हुन्छ । एउटा धा’गोमा खुर्सानी माथि, बीचमा कागती र तल पनि खुर्सानी राखेर कुनै व्यवसाय गरेको ठाउँ वा घरको ढो’कामा राख्नुहोस् । यसले नक’रात्मक काम’हरुलाई समाप्त पार्ने गर्छ ।

मंगल’बार बेलुका हनुमान जी’लाई गुलाब चढाउ’नुहोस् । यसले जीव’नमा रहेका समस्या समा’धान गर्छ । मंगल’बार जहिले पनि राम’स्तोत्र पढ्ने गर्नुहोस् जसले गर्दा शुभ कामको थालनी गर्दा फल’दायी हुने वाता’वरण निर्माण गर्छ । शुद्ध ध्यु वा तेलको बत्ती बाल्नुहोस् र मात्रै हनुमान चालिसा पढ्नुहोस् । यसले तपा’ईको मनका’मना पुर्ण गर्ने वि&श्वास मानिन्छ ।

मंग’लबार बिहान बच्चाको सिरा’नीमा फि’टकरी राखिदिनुहोस् । जो सुत्दा ड’राउने बच्चा छन् त्यस्तो स’मस्या समा’धान हुन्छ । मंगलबार अवश्य राम मन्दिर जानु’होस् । मंग’लबार हनुमा’नजीको दर्शन गर्दा मा’निसमा नयाँ उर्जा पैदा हुन्छ । एउटा धा’गोमा खुर्सानी माथि, बीचमा कागती र तल पनि खुर्सानी राखेर कुनै व्यवसाय गरेको ठाउँ वा घरको ढोकामा राख्नुहोस् । यसले नक’रात्मक कामह’रुलाई समाप्त पार्ने गर्छ ।

मंग’लबार बेलुका हनु’मान जीलाई गुलाब चढा’उनुहोस् । यसले जीवनमा रहेका स’मस्या समाधान गर्छ । मंग’लबार जहिले पनि राम’स्तोत्र पढ्ने गर्नुहोस् जसले गर्दा शुभ कामको था’लनी गर्दा फलदायी हुने वातावरण निर्मा’ण गर्छ । शुद्ध ध्यु वा तेलको बत्ती बाल्नुहोस् र मात्रै हनुमान चालि’सा पढ्नुहोस् । यसले तपाईको मनका’मना पुर्ण गर्ने विश्वास मानिन्छ ।

मंग’लबार बिहान बच्चाको सिरा&नीमा फि&टकरी राखि’दिनुहोस् । जो सुत्दा डराउने बच्चा छन् त्यस्तो समस्या समा’धान हुन्छ । -खबरहब बाट

प्रतिकृया दिनुहोस्